Haber Detayı
20 Ekim 2018 - Cumartesi 11:33
 
Danıştay Son Noktayı koydu !
Milli şuurun yüksek tutulması amacı ile okullarda okutulan "Andımız" 2013 çözüm sürecine kurban edilmişti. Türk Eğitim-Sen'in "Andımız okutulsun" adıyla başlattığı kampanya Danıştay'a taşınmıştı.
GÜNDEM Haberi
Danıştay Son Noktayı koydu !

 Danıştay aldığı kararla Andımızın bir sorun teşkil etmeyecek, toplumca söylenecek bir and olduğuna karar verdi. Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu şube başkanı Fatih GÜMÜŞ, yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi ; 

 

"Bilindiği üzere 8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair kanunun 1.maddesi ile Öğrenci Andı kaldırılmıştı. Türk Eğitim-Sen, Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını aynı gün yargıya taşımıştır. Dava sonucunda Danıştay 8. Dairesi Türk Eğitim-Sen’in Öğrenci Andı ile ilgili açtığı davayı görüştü ve Öğrenci Andı’nı kaldıran işlemi hukuka aykırı buldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı uygulaması ve okullarda yeniden Öğrenci Andı’nı okutması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme kararın gerekçesi olarak şu ifadelere yer vermiştir: “Metinde yer alan kavram ve ilkeler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin Kanun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır. Öğrenci Andı adlı bu metin zaman içinde değişikliklere uğramakla birlikte öğrencilere öğretilmek ve davranış biçimi olarak kazandırılmak istenilen değerlere ilişkin kavram ve ilkelerde bir değişiklik olmadan uzun yıllar okullarda okutulmuştur. Uyuşmazlık bu açıklamaların ışığı altında değerlendirildiğinde; yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metnin yürürlükten kaldırılmasının hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği tartışmasızdır.

Bu metnin; dayanağını teşkil eden Yasal ve Anayasal kurallarda, bir değişiklik olmadığı gibi bu kuralları şekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal değer yargılarımızın ve ilkelerimizin değişmesi ya da değiştirilebileceğinin kabulü de mümkün değildir. Bu durumda, içeriği itibariyle milli eğitim sistemimizin temel amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye katkı sağlar niteliği bulunan, dayanağı kural, ilke ve kavramlarda herhangi bir değişiklik bulunmayan öğrenci andının, her hangi bir kabul edilebilir gerekçeye dayanılmaksızın kaldırılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibariyle sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir”

 

Bu yargı kararıyla birlikte Öğrenci Andı’nın yeniden okullarda okutulması bir gereklilik ve zorunluluktur. Türk Eğitim-Sen, Öğrenci Andı’nın okullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazılı başvuruda bulunmuştur.

Bazı marjinal çevrelerin Öğrenci Andı’nı ırkçı olarak itham eden söylemleri bu kararla birlikte çöp olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, milli varlığımızla sorunu olan, Türk milli kimliğine alerji duyan bu ayrılıkçılara geçit vermemeli, toplumuzun büyük çoğunluğunun sesine kulak vererek, Danıştay’ın bu kati kararı doğrultusunda Öğrenci Andı’nın yeniden okullarda okutulmasını sağlamalıdır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a sesleniyoruz: “Türküm, doğruyum, çalışkanım diye haykıran, “Varlığım; Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!” demekten gurur duyan çocuklarımıza Öğrenci Andımızı yeniden armağan edin!"

Kaynak: Editör: Alperen YÜCEL
Etiketler: Danıştay, Son, Noktayı, koydu, !,
Yorumlar
Haber Yazılımı