Haber Detayı
15 Ağustos 2018 - Çarşamba 15:34
 
TÜRK MALINA TAM DESTEK
Türkiye Kamu Sen Bursa Şubesi doların yükselmesi nedeniyle bir basın toplantısı yaptı.
SİYASET Haberi
TÜRK MALINA TAM DESTEK

Türkiye Kamu Sendikası Bursa Temsilcisi İbrahim Bulut Doların aşırı yükselmesi nedeniyle yaptığı basın toplantısında kendilerinin önerilerini anlattı.

Bulut yaptığı basın toplantısında " 

Ülkemizde son günlerde döviz kurlarında, ekonominin temel

parametreleriyle örtüşmeyecek biçimde, manipülatif olduğu açıkça anlaşılan bir

hareketlilik yaşanmaktadır. Görünen odur ki, emperyalist, Siyonist, Evanjelist

zihniyet ülkemize karşı yürüttüğü savaşta siyasi, askeri ve politik saldırılarına

ekonomi silahını da eklemiştir.

Bölge ülkelerinde kanlı çatışmaları körükleyerek kan ve vahşete

başvurarak çıkarlarına uygun yeni bir dünya düzeni kurmak üzere yola çıkan şer

odakları, Türkiye’yi terör örgütleri yoluyla hizaya getirmeyi denediler,

başaramadılar; darbe yoluyla saldırdılar, boylarının ölçüsünü aldılar; sınırlarımız

ötesinde, Türk düşmanlarıyla iş birliği yapıp bize parmak salladılar, ağızlarının

payını aldılar.

Şimdi ise gerek yurtiçi gerekse yurtdışı döviz işlemleriyle ülkemizi

ekonomik olarak tehdit edip, bizleri hizaya getirmeye, bedel ödetmeye, susup

içe kapanmaya ve olacaklara rıza göstermeye zorlamaktalar. Bu saldırılar

karşısında Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermesi, ekonomik olarak da

diz çökmeyeceğini dost düşman herkese ispat etmesi bir zorunluluktur. Bu

hayâsız küresel saldırıyı bertaraf etmemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her

anlamdaki bağımsızlığının da bir kere daha perçinlenmesi anlamına gelecektir.

Bu topraklardaki varlığımız, birlikte hareket etme ve direnme gücümüzle

doğru orantılı olarak şekillenecektir. Mademki, ülkemize karşı ciddi bir saldırı

vardır, yardımı dışarıdan beklemek çok da akılcı görünmemektedir. Buna göre iç

dinamiklerimizi harekete geçirmek ve bu sorunu içimizde çözmek yolunda

fikirler üretmek durumundayız. Tıpkı ülkemize karşı girişilen askeri ve siyasi

saldırılarda olduğu gibi bu ekonomik işgal girişimi karşısında da milli birlik

içinde hareket etme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

BU EKONOMİK SALDIRIDAN ÇIKMAK İÇİN HERKESE

GÖREV DÜŞMEKTEDİR

Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak

istenilen bu ekonomik operasyonun, milli ekonomik bir modelle boşa

çıkarılacağına inanmaktayız. Bu noktada mücadelemizin baş unsurunu

yurtiçinde Türk Lirası kullanmak, yerli malı tüketmek, yerli üretimi desteklemek

ve kendi kendine yeten bir ülke olmak şeklinde tanımlayabiliriz.

Buna göre en kısa zamanda bütün danışma mekanizmaları toplanarak

milli bir ekonomik mutabakatın sağlanması ve burada alınacak kararlara göre 

hareket edilmesi gerektiğine inanmaktayız. Ülkemizin, yaşanan bu saldırılardan

en az zararla çıkması için herkese görevler düştüğünü görmekteyiz.

Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması, bugün ve gelecekte bir daha

ekonomik sorunlarla karşılaşılmaması için önerilerimiz, toplumumuzun her

kesimini içermektedir. Saldırıyı def etmenin reçetesi ise hazırlanacak milli

program çerçevesinde, bilinçte ve eylemde topyekûn milli olmaktır. Daha önce

de müteakip defalar dile getirdiğimiz milli ekonomik anlayış çerçevesinde

geliştirdiğimiz ve ortak toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesini

öngördüğümüz önlemlerimiz ise kısaca şu şekildedir:

1-Özünde milli ekonomik değerlerine sahip çıkan, vatandaşlarının refahını

ekonomi politikalarının odağına oturtan, devletin ekonomik alanda daha etkin

olduğu bir anlayışın benimsenmesi ve milli bir ekonomik program hazırlanması

hepimizin arzusudur. Bu nedenle vakit geçirmeden, geniş kapsamlı, toplumun

tüm kesimlerini içine alan bir platform olan Ekonomik ve Sosyal Konsey

toplanmalı, gerçekçi kararlarla içinde bulunduğumuz durumdan çıkışın yolları

aranmalıdır.

2-Öncelikli olarak, ekonomik ve sosyal politikalar yeniden gözden geçirilmeli,

yapılan hatalar bir daha tekrarlanmamak üzere terk edilmelidir. Bu çerçevede ilk

olarak kamuda, özel sektörde ve gündelik hayatta tasarrufa azami düzeyde

dikkat edilmesi sağlanmalıdır.

3-Milli ekonominin temeli, milli para biriminin kullanıldığı, yerli üretimin tercih

ve teşvik edildiği, her yönüyle kendi kendine yetebilen bir ülke için dışa bağımlı

politikaların terk edildiği bir yapıyı öngörmektedir.

4-Buna göre yerli üretimi ve tüketimi desteklemek adına, tamamı ülkemizde

üretilen ürünler başta olmak üzere, bütün yerli ürünler üzerindeki ÖTV

oranlarının 50’den başlamak üzere yerlilik oranına bağlı olarak kademeli

şekilde düşürülmesini teklif ediyoruz. Bu yolla Türkiye’de üretilen malların ithal

ürünler karşısında fiyat avantajı yakalayacağına, bir taraftan yerli malı tüketme

teşvik edilirken artan talebin artan yerli üretimle karşılanacağına inanıyoruz.

5-Ülke çapında başlatılacak kampanya ile ülkemizde üretilen malların

tüketilmesi için bilinçli bir toplum oluşturulmalıdır.

6-Ülke içinde TL’nin kullanılması için kampanya başlatılmalıdır.

7-AR-GE faaliyetleri desteklenmeli, yazılım başta olmak üzere, yeni buluşların

artırılması için marka ve patent konusuna özellikle ağırlık verilmelidir.

MİLLETİMİZİ KAMPANYAMIZA DESTEK VERMEYE DAVET

EDİYORUM

Türkiye Kamu-Sen, ülkemizi çepeçevre saran şer odaklarının

saldırılarının mümkün olan en az zararla atlatılması için yapılacak her türlü

çalışmada, Devletimizin ve milletimizin yanındadır ve destek vermektedir.

Amacımız, gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerçekleri ortaya koymak ve bu

gerçekler ışığında milli, sosyal ve eşitlikçi, yeni bir program hazırlanmasına

katkı sağlamaktır.

Bizler, ülkemizin geleceğinin kararmaması, kaynaklarımızın verimli

kullanılması; mutlu, huzurlu ve güvenli bir gelecek için hazırlanacak milli

programa uygun olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye

hazırız.

Bu çerçevede Konfederasyon olarak öncelikle tüm Türkiye genelinde

“Yerli Malı ve Türk Lirası Kullanma Kampanyası” başlatıyoruz.

Hükümetimizi ve milletimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu tarihi

günlerde, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, tüm kamuoyunu bu

tarihi çağrıya kulak vermeye davet ediyoruz: Çözüm, iç dinamiklerimizi

harekete geçirecek, toplumsal mutabakatla hazırlanacak milli bir ekonomik

programda, her yönüyle kendi kendine yeten bir ülke için yerli malı üretmek,

yerli malı tüketmek ve yerli para kullanmaktadır.

Bu çetin günlerde Devletimizi hizaya getireceklerini, bizlere bedel

ödeteceklerini ve diz çöktüreceklerini sanan gafillere karşı dik duruşumuzu bir

kere daha göstereceğimize yürekten inanıyoruz.

Önerilerimizin geliştirilmesiyle hazırlanacak tedbirler çerçevesinde,

yetkililerimizin bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla alacakları

tedbirlere her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyor, saygılar sunuyoruz." dedi

Kaynak: Editör:
Etiketler: TÜRK, MALINA, TAM, DESTEK,
Yorumlar
Haber Yazılımı