Haber Detayı
01 Haziran 2019 - Cumartesi 14:02
 
Mobil ödeme için elektronik sistem
GİBʹin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazeteʹde yayımlandı.
EKONOMİ Haberi
Mobil ödeme için elektronik sistem

 Tebliğle, ˮGüvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemiˮ olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflere sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak bakanlıkça izin verilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak. Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİBʹden izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak. Sistem yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesi için ödeme kabul eden araçların, belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması gerekecek. Ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları) veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu olacak. İzin alınacak Finans kuruluşlarının, iş birliği yapacağı özel entegratör ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİBʹe yazılı olarak başvurması gerekecek. Değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları ve cihaz üreticileri, kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere ödeme-tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda mükelleflere hizmet verebilecek. Bakanlık veya Başkanlık, sistem kapsamında sunulacak hizmetler nedeniyle mükelleflerden ya da özel entegratörlerin finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden talep edebileceği komisyon, ücret gibi bedellerin azami tutarını belirlemeye ve bu hususta finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerden yazılı taahhütname almaya yetkili olacak. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemiʹnden ihtiyari olarak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile vergiden muaf esnaf yararlanabilecek. Sisteme dahil olan mükellefler, Vergi Usul Kanunuʹnca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyecek. Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmayacak. Söz konusu sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, faaliyet sırasında elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olacak. Gizli kalması gereken bilgileri paylaşan ya da uygulamaya ilikin usul ve esaslara uymadığı tespit edilen finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerin faaliyet izinleri iptal edilebilecek. Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemeyecek. Söz konusu sistem 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Mobil, ödeme, için, elektronik, sistem,
Yorumlar
Haber Yazılımı