Haber Detayı
01 Haziran 2019 - Cumartesi 13:38
 
Yargı sistemi için süper paket
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 başlıklı Yargı Reformu Strateji’sini açıkladı. Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin beş seneye çıkarılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını ifade etti.
ASAYİŞ Haberi
Yargı sistemi için süper paket

Yargı reformu stratejisinde 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğunu aktaran Erdoğan “Yargı reformu belgesi içerdiği birçok amaç ve hedefle vatandaşlarımızın sisteme duyduğu güveni arttıracaktır” diye konuştu. Belgenin iki temel anlayış perspektif üzerine oturduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti:

İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Sistematik işkence veya kötü muamele iddiaları ifadeleri artık geride kalmıştır. Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz. Yargıda sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması önleyici ve koruyucu hukuk uygulamalarının sisteme kazandırılması da önceliğimizdir. İkinci amaç yargı bağımsızlığı tarafsızlığıdır. AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz. Tutuksuz yargılanmayı asıl metot olarak görüyoruz. Tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

İşte 9 başlıkta yargı reformu stratejisi:

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI
¥ İfade özgürlüğüne ilişkin davalarla ilgili kararların istinaf incelemesinden sonra Yargıtay’ın da incelenmesi sağlanacak.
¥ Tutuklama tedbirine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek ve tutukluluk süreleri soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek.
¥ Yeni bir “İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanarak hak ve özgürlüklere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ortaya konulacak.

COĞRAFİ TEMİNAT
¥ Hâkim ve savcılara “coğrafi teminat” sağlanacak. Böylece, belli bir kıdemdeki hâkim ve savcıların görev yerleri, mesleki başarılarının da gözetilmesi suretiyle istekleri olmaksızın değiştirilemeyecek.
¥ Hâkim ve savcılığa girişteki mülakat heyeti genişletilecek.

İHTİSASLAŞMA DÖNEMİ
¥ HSK’da hâkim ve savcılar için “Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi”, uzun süren soruşturma veya davalar için “Performans Esaslı İzleme Sistemi” oluşturulacak.
¥ Hâkimlerin ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaşması sağlanacak.
¥ Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak.
¥ Video konferans yoluyla ifade ve beyan alınmasını mümkün kılan SEGBİS sistemi adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında da kurulacak.

UYUŞMAZLIKLARA ÇÖZÜM
¥ Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek. Şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda mahkeme temelli aile ara buluculuğu uygulaması getirilecek.
¥ Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda ara bulucuya başvuru dava şartı olacak. Engelli ve yaşlı dostu uygulamalar artacak ¥ Dava açma ve kanun yoluna başvuru gibi süreler yeknesak hâle getirilecek.
¥ Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçilecek.
¥ Engelli ve yaşlıların adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırılacak.
¥ Tanıklık ücreti yeniden belirlenecek.
¥ Tanıklar için bazı ülkelerde özel odalar yapılarak yüzleşmenin önüne geçilen uygulamalar yapılacak.
¥ Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler olacak.
¥ Cumhuriyet savcılarının takdir yetkileri genişletilecek. Bazı fiillere yönelik soruşturmalar fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilecek.
¥ Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları adli kollukta istihdam edilecek.
¥ Şikâyete bağlı suçların kapsamı genişletilecek, bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması için yeni bir usul getirilecek.
¥ Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçüklerin ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi sağlanacak.
¥ Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.
¥ Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanınacak.
¥ Küçük miktarlı talep ve davalarla ilgili süreçler hızlandırılacak. Yargı harçları sadeleştirilecek.
- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak.
- Noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacak. Hukuk fakültesi beş yıl olacak
- Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkartılıyor ve kontenjanlar azaltılacak. Müfredat yenilenecek. ‘Hukuk Mesleklerine Giriş’ sınavı getirilecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı faaliyete geçecek.
- Avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek.
- Vergilendirme yeniden düzenlenecek. Kamu avukatlarının özlük hakları geliştirilecek.
- Avukatlar yeşil pasaport alabilecek.    

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Yargı, sistemi, için, süper, paket,
Yorumlar
Haber Yazılımı