Yazı Detayı
01 Nisan 2019 - Pazartesi 11:02
 
M. KEMAL’E SELAM OLSUN
Uğur BAYRAM
 
 

Siyonizmin yerli işbirlikçileri olan Mason Localarının tamamını bir gecede kapatan Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun. 

 

Ortada seçim sonuçlarını tartışmak, seçim analizleri yapmak varken nereden çıktı diyeceksiniz. Hemen anlatayım. 

 

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı Masonluğun başlangıcını şöyle anlatıyor;

 

“Tarihlerini miláddan binlerce sene öncesine, Hazreti Süleyman zamanına kadar götüren masonlara göre, masonluk Kudüs'teki 

 

Süleyman Mabedi'nin inşası sırasında doğdu ve kuruculuğunu da 'Hiram' adında bir duvarcı ustası yaptı. Daha sonraki yüzyıllarda çeşitli adlar altında faaliyet gösteren Mason düşüncesi İngiltere'de 1717'de bir sistem haline getirildi ve belirli kurallara bağlandı.”

 

Yine Bardakçı’ya göre Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk loca, 1748 Şubat'ında Halep'te gayriresmi olarak kuruldu. Sonraki yıllarda en üst düzeydeki Osmanlı masonları arasına bir padişah ve bir de şeyhülislám katıldı: Şehzadelik yıllarında mason olan Sultan Beşinci Murad ile Şeyhülislám, yani en yüksek dini otorite olan Musa Kázım Efendi. 

 

Düşünebiliyor musunuz? 

 

Mason bir Şeyhülislam! 

 

İslam’ın en büyük liderinin Mason olmasının ne gibi bir sıkıntısı olabilir derseniz sizlere Beynelmilel Masonlar Kongresi'nde alınan şu kararı sunuyorum; 

 

“Dindarlara ve mabetlere galebe çalmak kâfi değildir. Asıl maksadımız dinleri yok etmektir. Dinin yerini farmasonluk, mabetlerin yerini de mason locaları alacaktır.”

 

MASON LOCALARI KAPANIYOR 

14 Ekim 1935 Tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi’nde bir haber yer alıyor.  

 

“Türkiye’de Mason Locaları Bir Emirle Kapatıldı” 

 

Haberin metni şöyle:
“İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bir emir üzerine Türkiye Mason Localarının 
faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emri ile Türkiye 
masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana’da 
bulunan Müteaddid locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir.“ 

 

Dönemin Van Millitvekili İbrahim Arvas, hatıralarında Atatürk’ün masonlara yaklaşımını şu şekilde ifade ediyor: 
“Mustafa Kemal’in sevmediği iki zümre vardı. Birincisi dönmeler ikinci ise 
masonlardı…” 

 

M. Kemal Atatürk, Mahmut Esad Bozkurt’a “Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır” diyerek Meclis’te Mason Localarının kapatılmasını görüşülmesi emrini veriyor ve Bozkurt grup toplantısında “Masonluk kökü dışarıda bir yahudi tarikatından başka bir şey değildir” diyerek Mason Localarının kapatılması gerektiğini söylüyordu. 

 

Dr. Mim Kemal önderliğinde M. Kemal’e giden Mason grubu “Haydi defolun buradan cehennem olun gidin. Yahudi uşakları! Bu 
gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün locaları kapatmadığınız taktirde, yarın 
teşkil edeceğim, Divan’ı Harb-i Örfi’ye hepinizi verir ve astırırım.” cevabı karşısından kaçacak delik arıyorlardı. 

 

Ancak ne yazık ki 5 Şubat 1948 yılında Türkiye Mason Derneği’nin 
kurulması ile Atatürk’ün emri ile kapatılan mason locaları, İnönü’nün emri ve Celal Bayar’ın 
desteği ile tekrar faaliyete giriyor. 

 

Bunun yanında şunu da belirtmek gerekir ki her ne kadar Mason Locaları kapansa da Masonların devlet yönetimi üzerindeki güçlü etkisi aynen devam etmiştir. 

 

Dini ve milli değerlerimizin tam anlamıyla korunmasını istiyorsak kazanımlarımıza tehdit oluşturabilecek bu tür cemaat, tarikat ve örgütlerin kapanması yetmez, aynı zamanda mensuplarının idarecilikleri ellerinden alınmalıdır. 

 

CHP İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TUNÇ SOYER 

Ben bu yazıyı yazarken seçim sonuçlanmamıştı. Dolayısıyla İzmir’de ne sonuç çıktı bilmiyorum. Ancak sonuç CHP’nin istediği gibi olur da Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse rica ediyorum yukarıda yazdıklarımı tekrar okuyun. Zira Tunç Soyer bir Masondur ve bu fotoğraflarla kanıtlanmıştır. 

 

Şayet CHP’nin istediği olmaz da Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmazsa yukarıda yazdıklarım aklınızın bir kenarında bulunsun. 

 

Mason Locaları bu ülkenin ve bu coğrafyanın yerli işbirlikçileridir. Bunu açık açık ve bilinçli bir şekilde söylüyorum. Bu cümleyi sarfederken düşman kazanacağımı da biliyorum. 

 

Lakin Mason Localarına düşman olmak göğsüme takacağım en şerefli madalyalardan biri olacaktır. 

 

İşte bu yüzden diyorum ki;

 

Mason Localarını bir gecede kapatan M. Kemal Atatürk’e selam olsun.

 
Etiketler: M., KEMAL’E, SELAM, OLSUN, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı